What’s That

Pazarlama sektörüne dair unsurların hinterlandındaki  kavramları açıkladığım bu bölümde, kısa-öz ve alternatif ilişikler ile bir anlatı sunmaktayım. Kod adı: Nedir?

crcna-whatsthatministryshares821

Advertisements