Beni Görünür Kıl

Görünür olmak, pazarlama ve satış sektörlerinin en önemli olgusudur. Nasıl görünür olunacağı, hangi sosyal gruplara görünür olunacağı, ne şekilde görünür olunacağı, ne zaman ve hangi mecralarda görünür olunacağı, markaların pazarlama ve satış stratejilerine göre farklılıklar gösterir ama amaç görünür olmaktır.

Nasıl “görünür olurum” sorusuna, teknik terimlerden arındırılmış genel bir cevap vermek gerekirse; bu cevap “ insanlara istediklerini veya isteyebileceklerini, doğru yer ve doğru zamanda, uygun bir söylemle vermek” olur. Kod adı: Optimizasyon

Hangi İnsanlara?

Markanın pazarlayacağı ürünü tüketme potansiyeli olan veya halihazırda ürünü tüketme kapasitesi olan ve  markanın misyon ve vizyonuna yani onun kimliğine uygun kültürel/sosyal bilince sahip bir hedef kitle.

Burada anlatmak istediğim; ilk olarak, pazarlanacak ürünün hangi toplumsal alan altında incelendiğidir. Bilim mi, eğlence mi, iş mi, eğitim mi,…? Ve dahası, bu kategorilerin hangi alt kümesinde veya kümeler ağında kendisine yer bulacağıdır. Örneğin, iş hayatına dair bir sertifika programı satmak ile tatil turu satmak arasında hedef kitleye dair farklılıklar vardır. Tabii ki, bu ifadeden bu iki hedef kitlenin ortak özellikleri ve ortak kümesi olmadığını söylemiyorum. İkinci olarak; marka kimliği ile hedef kitlenin kültürel/sosyal bilinç uygunluğundan kastettiğim, ortaya kastvâri bir modelleme atıp sembolik veya ekonomik kapital üzerinden bir indirgeme yapmak değil. Ancak, toplumsal kurum ve unsurların ( aile, okul,demografik yapı,bölge,..) bireylerin seçimlerinde ve yaşama pratiklerinde ne kadar etkili olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Sosyal aktörlerin yaptıkları birçok seçim, peşinden gittikleri birçok ilgi alanı kültürlenme (enculturation) pratikleri altında şekillenmekte, içinde bulunduğu yaşam alanlarının habitatında  bireye yön vermektedir.

Ancak, bu yazıda hedef kitle üzerinde yoğunlaşmak istemiyorum. Bunun ilk nedeni, postmodernist araçların ve kurumların meta söylemlere ve kristalleşmiş anlatılara vurduğu darbe ve bunun neticesinde oluşan toplumsal tabakalaşmadaki tutum belirsizlikleri ve geçirgenlikleri. İkinci nedeni ise; ilk nedenle bağıntılı olarak, markaların doğru pazarlama stratejileri ile istedikleri ürünü istedikleri kitleye satabilme güçleri. Kod adı: Söylem.

Doğru Yer Doğru Zaman Nedir?

Doğru yerden kastettiğim, pazarlama kanallarının ne olduğudur. Dijital mi konvansiyonel mi? Instagram mı, Facebook mu, Twitter mi,..? Billboard mu, televizyon mu, afiş mi,..? Ürünün muhtevasına, kullanım pratiklerine, hedef kitleyle irtibata geçebileceği kanalların potansiyeline, iletişim kanallarının bilgi aktarım ve kullanım kapasitesine, pazarlamanın bütçesine, pazarlamanın taktik ve strateji ilişiğine, … göre optimum mecraları saptamak gerekir. Tüm bunların içinde, en önemlisi hedef kitlenin ürün ile irtibata geçebileceği kanalların potansiyelidir. Bu kanallar saptanırken, hedef kitlenin yaşam alanına, sosyalleşme süreçlerine, alışkanlıklarına dahil olan ve onları oluşturan olgular üzerinden hareket etmekte fayda var.

Pazarlama kanalı veya yeri ile zaman bütünleşik bir yapı oluştururlar. Yani, doğru zamanda, kullanılacak olgunun popülaritesinin optimum olduğu süreç ve olgunun kendisine alan bulduğu mecralar üzerinden pazarlama taktiği oluşturmakta fayda var.

Doğru zamandan, doğru yerden ve hedef kitleden kastettiğim kısaca, aslında pazarlama optimizasyonu olayıdır.Marketing

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s