Reklamcılıkta İçgörü ( insight) nedir?

Reklam ajanslarında sıkça kullanılan “insight” tabiri ne anlama gelmektedir?  Ajanslara gelen “brief” ler doğrultusunda sınırları çizilmiş olaylara, öznelere, hareketlere veya toplumsal alanın diyalektiğine dair ‘ kendilik’ yakalamaya iç görü diyebiliriz. Herhangi bir afiş veya reklam filmi çalışmasında, pazarlama stratejilerinin dahilinde anlatılmak istenilen optimum düzeyde potansiyel tüketiciye aktarılmaya çalışılır. Bunu yapmanın en iyi yolu da, potansiyel tüketici kitleye/hedef kitleye, onların içselleştirebileceği, kendilerinden bir şeyler yakalayabilecekleri unsurları göstermektir. Böylece, tanıtımın izlenme oranları ve tanıtıma değğin paylaşımlar optimum düzeye çekilir.

Habitus

Bourdieu’ nun kavramsallaştırdığı habitus kavramı, içgörü yakalama mevzusunda daha kapsayıcı bir anlatı sunmaktadır. Bireyin veya hedef kitlenin müstakil kültürel tarihlerindeki etkileşimlerin ve sosyalleşme pratiklerinin, aktörün davranış, tutum ve tercihlerine dair olan şekillendirici kuvveti bize hem hedef sosyal grupları hem de onlara dair içgörüleri tasnif etme ve belirleme fırsatı sunar.

Yani, hedef kitlenin habitusunu anlamak içgörü yakalamaktır.What’s That

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s